PRIVACYVERKLARING

Bart Ensing
maart 2020

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Persoonsgegevens verwerken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR: General Data Protection Regulation) en de Telecommunicatiewet.

OVER ONS

De website https://bartensing.com wordt beheerd door Bart Ensing.

Bart Ensing is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

ONZE GEGEVENS ZIJN:

Bart Ensing / deVerbeelding
Westersingel 36
41010 ZJ Culemborg
KvK: 51758068
bartverbeedlt@gmail.com

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wanneer jij je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, wordt aan jou gevraagd om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Bedrijfsnaam

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, hebben we je naamen e-mailadres nodig om deze nieuwsbrief met tips en blogs aan je te sturen.
  • Op het moment dat je een aankoop doet in de webshop hebben we je naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer nodig om de betaling te verwerken en om de praktische zaken af te kunnen handelen.
  • Wanneer jij ons contactformulier invult, zijn jouw naam, telefoonnummeren e-mailadres nodig om contact met jou op te nemen en jou van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten aan je gaan leveren. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b Wbp.

MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Mijn Domein.

De servers van Mijn Domein zijn gevestigd in Nederland. Hoe Mijn Domein met jouw gegevens omgaat, kun je hier lezen.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Sociale media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via sociale media. Dit kan door middel van een aantal socialemedia-buttons.

Van de volgende socialemediakanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke socialemediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen of via de cookiemelding op deze website. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Bartensing.com. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem verwijderd.

De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd via ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.

Wanneer je hebt deelgenomen aan een van onze online trainingen bewaren we jouw gegevens tot een jaar nadat de online training is afgelopen. Dat betekent ook dat je, gedurende die tijd, nog toegang hebt tot jouw online training.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij jouw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij nemen je verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via bartverbeeldt@gmail.com.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contact

Bart Ensing
Westersingel 36
4101ZJ Culemborg
gsm 06 – 46489373

bartverbeeldt@gmail.com
KvK 51758068
btw NL001347749B85