She

Sculptuur gemaakt van een zich vertakkend stuk van een vlier. Geplaatst op een natuurstenen voet