Bubbels

In onze samenleving zitten wij vast in een redelijk strak regime. En binnen die samenleving leven mensen in toenemende mate in van elkaar gescheiden bubbels. Er is wel interactie binnen de bubbels, veel minder tussen de individuen in verschillende bubbels.

Ik heb dit voor het thema ‘Chaos in Orde’ verbeeld door in een installatie met draden takjes in bubbels te groeperen. Het strakke ritme van de draden met de chaos van takjes, gegroepeerd in bubbels. Maar het overheersende beeld is dat van rust.